Discover

Zamek krzyżacki w Bierzgłowie

Zamek krzyżacki w Bierzgłowie

Bike Touring Highlight

Created by komoot users
Recommended by 8 out of 8 cyclists

Tips

 • Radek z Ciechocinka

  Zamek wybudowany w latach 1232-1270 (bardzo szybko) przez zakon krzyżacki Szpitala Najświętszej Marii Panny z Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Od zachodu i południa bronią go strome zbocza, od północy i wschodu mury i fosy.
  Usytuowanie zamku pozwalało na kontakt wzrokowy z twierdzą w Toruniu, a sam zamek stanowił doskonały punkt obserwacyjny.
  Od strony północno-zachodniej stał podpiwniczony budynek mieszczący kaplicę, refektarz, kapitularz połączony krużgankami ze skrzydłem południowo-zachodnim.
  Dziedziniec zamyka mur z bramą wjazdową. W gospodarczy przedzamczu były stajnie, stodoły, warsztaty, spichlerz. W 1404 r. w zamku było aż 189 koni: rumaków bojowych rycerzy, koni knechtów, pociągowych, pocztowych, klaczy i źrebiąt.
  W latach 1386 – 1415 zamek ten był siedzibą komturów bierzgłowskich. Podczas wojny trzynastoletniej w lutym w 1454 roku zamek został zajęty przez wojska Związku Pruskiego i stał się siedzibą administracyjną prokuratora krzyżackiego. W latach 1474 – 1840 był on własnością władz Torunia. Po pożarze, który miał miejsce w 1522 roku, zamek popadł w ruinę. Od 1840 roku, kiedy to przeszedł w prywatne ręce, odbudowano skrzydło południowo-zachodnie i wieżę bramną. 3 listopada 1908 roku wybuchł w odbudowanych budynkach kolejny dotkliwy pożar, który zniszczył pokrycie dachowe. W 1911 roku przeprowadzono rekonstrukcję według projektu Conrada Steinbrechta. Historia Zakonu Krzyżackiego (Pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny z Domu Niemieckiego w Jerozolimie), jak to prawie zawsze bywa ze "świętymi" organizacjami , to wielowiekowe pasmo ciągłej przemocy. Dopiero reformacja zatrzymała tą święcie merkantylną działalność. Trzeba jednak wspomnieć o staraniach o utworzenie uniwersytetu, szkole dla dziewcząt (bardzo rzadkie w tamtych czasach) czy zbiorze praw i traktatów geometrycznego i teologicznego.
  The castle was built in the years 1232-1270 (very quickly) by the Teutonic Order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary from the German House in Jerusalem. Steep slopes defend him from the west and south, walls and moat from the north and east.
  The location of the castle allowed eye contact with the fortress in Toruń, and the castle itself was an excellent observation point.
  From the north-west there was a basement building housing a chapel, refectory, chapter house connected by a cloister with the south-west wing.
  The courtyard closes the wall with an entrance gate. In the economic ward there were stables, barns, workshops and a granary. In 1404, there were as many as 189 horses in the castle: war steeds, knights, knechts, draft horses, post horses, mares and foals.
  In the years 1386 - 1415 this castle was the seat of the Bierzłów commanders. During the Thirteen Years' War in February 1454, the castle was taken by the army of the Prussian Union and became the administrative seat of the Teutonic prosecutor. In the years 1474-1840 it was owned by the authorities of Toruń. After a fire that took place in 1522, the castle fell into ruin. From 1840, when it passed into private hands, the south-west wing and the gate tower were rebuilt. On November 3, 1908 another severe fire broke out in the rebuilt buildings, which destroyed the roofing. In 1911 a reconstruction was carried out according to the design of Conrad Steinbrecht. The history of the Teutonic Order (Full name: The Order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary of the German House in Jerusalem), as it is almost always the case with "holy" organizations, is a centuries-old series of constant violence. Only the Reformation stopped mercantile activity this holiday. However, one should mention the efforts to create a university, a girls' school (very rare at that time) or a collection of geometrical and theological laws and treaties.

  • September 14, 2019

In the know? Log-in to add a tip for other adventurers!

Top Touring Cycling Routes to Zamek krzyżacki w Bierzgłowie

loading

Our Tour recommendations are based on thousands of activities completed by other people on komoot.

Learn More
 • Easy
  01:32
  15.4 mi
  10.0 mph
  275 ft
  275 ft
 • Easy
  01:36
  15.1 mi
  9.4 mph
  300 ft
  300 ft
 • Easy
  01:28
  13.4 mi
  9.2 mph
  300 ft
  300 ft
 • Intermediate
  02:28
  26.2 mi
  10.7 mph
  425 ft
  425 ft
 • Intermediate
  04:30
  44.9 mi
  10.0 mph
  1,050 ft
  1,050 ft
 • Intermediate
  03:24
  28.0 mi
  8.2 mph
  700 ft
  700 ft
 • Intermediate
  04:37
  44.9 mi
  9.7 mph
  650 ft
  650 ft
 • Difficult
  06:21
  63.4 mi
  10.0 mph
  1,200 ft
  1,200 ft
 • Difficult
  06:36
  58.7 mi
  8.9 mph
  1,275 ft
  1,275 ft
 • Difficult
  08:09
  78.0 mi
  9.6 mph
  1,450 ft
  1,475 ft
 • Difficult
  02:16
  21.0 mi
  9.3 mph
  325 ft
  325 ft
 • Difficult
  03:12
  29.3 mi
  9.2 mph
  525 ft
  525 ft
 • Difficult
  05:01
  49.5 mi
  9.9 mph
  825 ft
  825 ft
 • Difficult
  03:00
  26.2 mi
  8.8 mph
  550 ft
  550 ft
 • Plan Your Own Tour
loading
Location: Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

Information

 • Elevation110 m

Most Visited During

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Weather Forecast - Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

loading
Discover

Zamek krzyżacki w Bierzgłowie