Discover

Kranjska Gora

Kranjska Gora

Hiking Highlight

Created by komoot users
Recommended by 123 out of 128 hikers

Tips

 • KaTi18

  wonderful hiking area - in the winter ski area

  translated byView Original
  • June 8, 2017

 • Merlin

  Great little town with flair right on the Tri Glove National Park 6 km from Austria and 20 km from Italy. Plenty of accommodations and centrally located. Despite the sunshine you can feel the coolness of the mountains on the beautiful river Pišnica. Here we have stopped off and recovered from the 8-day hike a bit. In the distance you can still see the impressive mountains.
  This also seems to be a cycling paradise, ranging from rentable wheels and e-bikes to the excellent signposted bike lanes and tours with km specifications and recommendations for bike types.

  translated byView Original
  • August 28, 2018

 • Stephan Vogel

  Nice place with some restaurants and cafes.

  translated byView Original
  • September 11, 2018

 • Stephan Vogel

  Nice place to stay. Restaurants and cafes are sufficiently available.

  translated byView Original
  • September 11, 2018

 • Leon Heynen

  It's near a playground

  • September 20, 2019

 • _kati_1213🚴‍♂️🥾🏔️🏞️

  There are so many options from Kranjska Gora. Countless great hikes and bike tours. Via Planica to Tamar, from vrsic to slemenova špica, vrata to luknjo, the list could go on and on

  translated byView Original
  • September 8, 2020

 • Mitja Rački

  Pleasant alpine village; many things to do (cycling, walking, alpinism, hiking ...), low price ...

  • July 15, 2019

 • Jürgen

  A great starting point for hikes in the Triklav massif; and in the evening everyone will find a suitable place.

  translated byView Original
  • May 3, 2020

 • hinterbergers

  A nice place that, despite tourism, was able to maintain its village charm.
  In addition to restaurants and chafee, there is also a casino and a wide range of wellness options.
  Good starting point for hiking and mountain bike adventures. Bikes can also be rented here.

  translated byView Original
  • June 28, 2020

 • Joco 79

  Kranjska Gora je naselje z okoli 1.500 prebivalci in središče občine Kranjska Gora in pomembno turistično ter zimskošportno središče, ki stoji v zgornjem delu Savske doline ob izlivu Pišnice v Savo Dolinko. Okrog starega vaškega jedra je zgrajen nov, večinoma turistični del naselja s hoteli, počitniškimi stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, trgovinami in žičnicami, ter smučarskimi progami in omrežjem kolesarskih in peš poti. Vse to daje Kranjski Gori z bližnjimi naselji Podkoren, Gozd Martuljek in Rateče podobo enotnega zgornjesavskega turističnega območja, pomembnega tako v letnem, kot tudi zimskem turizmu. Kranjska Gora je prizorišče pomembnih mednarodnih smučarskih tekmovanj v alpskem smučanju na Vitrancu in smučarskih skokih v Planici.Zgornji del doline Save Dolinke je bil do 14. stoletja slabo poseljen; šele v začetku 14. stoletja so pričeli novonaseljenci v večji meri krčiti tamkajšne gozdove in jih spreminjati v kmetijska zemljišča. Kraj, ki se v starih listinah prvič omenja 1326 kot Chrainow je postal staro cerkveno in upravno središče za vasi od Podkorena do Srednjega vrha.Naselje, ki je bilo v preteklih stoletjih precej odmaknjeno je postalo prometno dostopnejše, ko so 1870 zgradili železniško progo Jesenice - Trbiž, ki so jo opustili leta 1966. Z izgradnjo proge se je pričelo dnevno odhajanje delovne sile predvsem na Jesenice v tamkajšno železarno, istočasno pa tudi razvoj turizma. Med prvo svetovno vojno zgrajena cesta čez prelaz Vršič pa je olajšala dostop v gorski svet in dolino Soče.8. aprila 1941 so kraj zasedle italijanske okupacijske enote, a so ga kmalu prepustile nemškemu okupatorju. Ta je začasno v njem naselil Nemce iz Ljubljane, ki so 1941 optirali za Nemčijo. Tik pred koncem vojne je prišlo do hudih bojev med partizani in umikajočo se nemško vojsko.V starem vaškem jedru današnje Kranjske Gore stoji cerkev Device Marije Vnebovzete, v starih listinah prav tako prvič omenjena leta 1326 kot podružnica radovljiške prafare, je 1630 postala župnijska cerkev. Poznogotska stavba ima zvezdasto obokan prezbiterij in pravokotno ladjo, ki je bila v 19. stoletja podaljšana do prvotno prosto stoječega zvonika, postavljenega okoli leta 1500.Med posvetnimi stavbami je najbolje ohranjena 300 let stara Liznjekova domačija (Borovška cesta 63), v njej je ob »črni kuhinji« in ohranjenem razporedu prostorov zdaj etnografska zbirka. V starem delu naselja je na rojstni hiši pisatelja, avtorja priljubljenih zgodb o Kekcu, J. Vandota spominska plošča (Podbreg 27).

  • May 7, 2021

In the know? Log-in to add a tip for other adventurers!

Best Hikes to Kranjska Gora

loading

Our Tour recommendations are based on thousands of activities completed by other people on komoot.

Learn More
loading
Location: Upper Carniola, Slovenia

Information

 • Elevation810 m

Most Visited During

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Weather Forecast - Upper Carniola

loading
Discover

Kranjska Gora