Discover

Quelle der Soca

Quelle der Soca

Hiking Highlight

Created by komoot users
Recommended by 208 out of 216 hikers

Tips

 • Mhype

  If you want to get to the source, you have to go through a short cable-insured job. The effort is worth it.

  translated byView Original
  • September 23, 2018

 • Jana

  For children and fear of heights, take a rope safety device.

  translated byView Original
  • October 18, 2015

 • Jenner

  For longer drought tend to be less attractive as far as the source. Scenic like everything in the corner beautiful.

  translated byView Original
  • September 1, 2017

 • kuddel

  Beautiful and great for walking, also with children. But always ALWAYS with correct footwear! Have today at the safety rope once again seen people with slippers. Oh God, people really want to challenge destiny ...

  translated byView Original
  • July 22, 2019

 • Sascha

  The way to the source is definitely worth it. It's an incredible feeling when a cool wind blows around your nose and you see the clear water. Simply indescribable.

  translated byView Original
  • August 12, 2019

 • Sascha

  Very nice source with challenging path. The clarity of the water is fantastic.

  translated byView Original
  • August 22, 2019

 • Jonas

  The last section is similar to via ferrata and only for the sure-footed and giddiness-free hiker.

  translated byView Original
  • August 20, 2019

 • Sascha

  Beautiful small waterfall at the Soča spring.

  translated byView Original
  • October 14, 2019

 • Joco 79

  Reka Soča izvira iz skalne votline (980 m) izpod Šnite, kot se imenuje del južnega pobočja Velike Dnine. Kristalno čista voda vre iz votline, potem pa pada v slapičih prek nizkih pragov in v brzicah po kamniti strugi v dno doline. Izvir in tok reke do Loga se je nekoč imenoval Snita; Soča je nastala šele po pridružitvi Krajcarice iz Zadnjice.Sóča (it. Isonzo, furlansko Lusinç) je reka v zahodni Sloveniji in severni Italiji. Izvira iz kraškega izvira v spodnjem delu pobočja Velike Dnine, teče po ledeniško preoblikovani dolini Trente in nato skozi Bovško kotlino. Pri Žagi zavije proti jugovzhodu in teče proti Kobaridu pod Napolonovim mostom. Po dolini se nato vije do Mosta na Soči, nato po ozki soteski do Solkana. Pri Gorici vstopi v Furlansko nižino in se v široki delti izlije v Tržaški zaliv Jadranskega morja. Za porečje Soče se uporablja pokrajinsko ime Posočje.Večji levi pritoki so Tolminka, Idrijca in Vipava.Večji desni pritoki so Koritnica, Učja, Boka in Ter (Torre).Začetek Soče je kraški izvir v spodnjem delu pobočja Velike dnine nekaj deset metrov nad dnom doline Zadnje Trente, v nadmorski višini 990 m. Spomladi in poleti je najzgornejši del Soče lep alpski potok, ki prek manjših slapičev teče mimo Koče pri izviru Soče proti dnu doline, kjer se mu kot prvi pridruži pritok iz Zadnje Trente. Ta voda teče večino časa skozi grušč in prod v dnu doline, ob močnem deževju kot divji hudournik po široki beli strugi. Do prve manjše razširitve z zaselkom Na Logu, kjer se ji iz doline Zadnjice pridruži levi pritok Krajcarica (tudi Zadnjica), teče Soča po strmi strugi in v nekaj kilometrih premaga višinsko razliko skoraj 250 m. Za ta del reke do Loga je poznano tudi staro ime Šnita. Od tu naprej teče modro zelena reka po dnu ledeniško preoblikovane doline Trenta proti jugozahodu med vršaji hudourniških pritokov in podori in se tik pred izlivom levega pritoka Vrsnik zaje v slikovita korita, ponovno tudi nekaj kilometrov dolvodno pred izlivom levega pritoka Lepenjice. Še nekoliko niže vstopi reka v Bovško kotlino. Ta zgornji del doline ima izrazito alpske poteze, z značilno poselitvijo samotnih kmetij, ki stojijo na prodnih terasah ali vršajih soških pritokov.Pod vasjo Kal-Koritnica se Soči pridruži močan desni pritok Koritnica, ki priteka izpod Mangarta, že v Trenti in Bovški kotlini bogatijo Sočo tudi številni kraški izviri, mdr. Glijun in Boka izpod Kanina. V Bovški kotlini se je Soča vrezala do 80 m globoko v rečne in ledeniške nanose in izdelala obsežno teraso, na kateri stoji Bovec. Njen strmec se v kotlini močno zmanjša in reka teče v številnih pramenih med bleščeče belimi prodišči, zelo priljubljenimi med poletnimi obiskovalci. Nekoliko niže, pri Žagi, naredi značilen kolenast zavoj okrog Polovnika, sprejme z desne pritok Učjo in vstopi v širšo dolino, nastalo ob še vedno aktivnem idrijskem prelomu. Do Kobarida je reka globoko zarezana v rečne in ledeniške nanose, v katerih so izrazite terase, mestoma se prebija med velikimi podornimi skalami (med Srpenico in Trnovim) ter skozi slikovito sotesko med Trnovim in Kobaridom, izjemno priljubljeno med ljubitelji divjih voda.Med Kobaridom in Tolminom ima dolina smer proti jugovzhodu (zaradi idrijskega preloma). Reka ima tu manjši strmec in teče med širokimi belimi prodišči, naselja pa so odmaknjena od reke, razmeščena po izrazitih prodnih terasah ali vršajih pritokov. Na največjem, vršaju levega pritoka Tolminke, stoji mesto Tolmin in tu se reka obrne proti jugu ter za kratek hip zaustavi v umetnem jezeru, ob katerem stoji Most na Soči tik nad izlivom levega pritoka Idrijce. Do sem je v zadnji ledeni dobi segal skoraj 70 km dolg Soški ledenik in med drugim zapustil do 50 m visoko čelno moreno, na kateri stoji večji del Mosta na Soči. Tu Soča vstopi v več kot 30 km dolgo sotesko med gozdnatimi pobočji Kanalskega Kolovrata na zahodu in Banjšicami na vzhodu, ki se le tu in tam nekoliko razširi, da je prostor za večja naselja na terasah (Ročinj, Kanal, Anhovo in Deskle).Pri Solkanu vstopi Soča na Goriško polje, ki je po nastanku velik prodni vršaj Soče in najvzhodnejši odrastek Furlanske nižine. Vršaj je nastal z močnim nasipanjem proda v zadnji ledeni dobi, s katerim je reka svoj levi pritok Vipavo potisnila prav pod severno vznožje Krasa. Na ravnini na levem bregu stojita sestrski mesti, starejša Gorica (it. Gorizia) in novejša Nova Gorica. Od izliva Vipave navzdol teče Soča sprva tik ob vznožju Krasa mimo Gradišča ob Soči (it. Gradisca d′Isonzo) in Zagraja (it. Zagrado). Pod Vilešem (it. Villesse) se reki z desne pridruži še Ter (Torre), zadnji večji pritok, nato pa se nekaj kilometrov niže v široki delti izlije v Tržaški zaliv. Ravninska delta je sestavljena iz dveh zelo različnih delov: zgornji del, nekako do črte Červinjan (it. Cervignano del Friuli) – San Valentino – Staranzano, je zgrajen iz apnenčastega proda, ki sta ga v zadnji ledeni dobi nasula Soča in Ter (Torre), nekoliko višji, sušnejši ter intenzivno obdelan in poseljen, spodnji del pa je holocenske starosti, nižji, mokroten in preprežen s starimi strugami Soče. Obala delte je nizka in močvirna z bogatimi mokriščnimi habitati in je skupaj s spodnjim tokom reke dolvodno od izliva Tera zavarovana kot naravni rezervat Foce dell'Isonzo.

  • May 8, 2021

 • Dolle Süß

  Sturdy shoes are important! A great view!

  translated byView Original
  • June 30, 2021

 • _kati_1213🚴‍♂️🥾🏔️🏞️

  little climbing and a deep insight into the source

  translated byView Original
  • September 8, 2020

 • Dimi + Etti

  The via ferrata should not be underestimated. Good surefootedness and good footwear are required.
  Not recommended for children and seniors.

  translated byView Original
  • September 3, 2021

 • Dimi + Etti

  The via ferrata should not be underestimated. Good surefootedness and good footwear are required.
  Not recommended for children and seniors.

  translated byView Original
  • September 3, 2021

In the know? Log-in to add a tip for other adventurers!

Best Hikes to Quelle der Soca

loading

Our Tour recommendations are based on thousands of activities completed by other people on komoot.

Learn More
 • Difficult
  03:59
  8.00 mi
  2.0 mph
  1,150 ft
  1,150 ft
 • Difficult
  01:21
  2.18 mi
  1.6 mph
  525 ft
  525 ft
 • Difficult
  06:52
  9.31 mi
  1.4 mph
  2,950 ft
  2,950 ft
 • Difficult
  00:29
  0.79 mi
  1.7 mph
  175 ft
  175 ft
 • Plan Your Own Tour
loading
Location: Goriška, Slovenia

Information

 • Elevation960 m

Most Visited During

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Weather Forecast - Goriška

loading
Discover

Quelle der Soca