Recent Activity

 1. Thomas went mountain biking.

  05/18/2019

  Andy likes this.
 2. Thomas went mountain biking.

  05/14/2019

  01:11
  16.0 mi
  13.6 mph
  1,325 ft
  1,300 ft
  Andy likes this.
 3. Thomas went mountain biking.

  04/18/2019

  01:27
  11.1 mi
  7.7 mph
  1,200 ft
  1,150 ft
  David likes this.
 4. Thomas went cycling.

  03/27/2019

  05:33
  75.4 mi
  13.6 mph
  4,400 ft
  5,075 ft
 5. Thomas went cycling.

  03/26/2019

  04:07
  54.8 mi
  13.3 mph
  2,725 ft
  2,725 ft
 6. Thomas went mountain biking.

  03/17/2019

  02:00
  15.2 mi
  7.6 mph
  1,500 ft
  2,125 ft
 7. Thomas went mountain biking.

  03/05/2019

  01:25
  15.3 mi
  10.9 mph
  1,900 ft
  1,800 ft
  Andy, 6pack and derschrecklich like this.
 8. Thomas went mountain biking.

  03/24/2018

  03:30
  20.4 mi
  5.8 mph
  6,150 ft
  5,700 ft
 9. Thomas went cycling.

  10/22/2017

  04:06
  25.1 mi
  6.1 mph
  9,050 ft
  725 ft
 10. Thomas went cycling.

  10/07/2017

  01:30
  24.2 mi
  16.2 mph
  2,275 ft
  2,250 ft
  Martin & Luzia likes this.

Thomas’ Tour Stats

Distance1,813 mi
Time283:43 h