aporeiter

About aporeiter
Distance travelled

5,607 mi

Time in motion

307:53 h

Recent Activity
 1. aporeiter went cycling.

  4 days ago

  02:05
  38.6 mi
  18.6 mph
  375 ft
  525 ft
  Karina likes this.
 2. aporeiter went mountain biking.

  January 27, 2021

  01:36
  23.3 mi
  14.6 mph
  150 ft
  200 ft
  weisweber likes this.
 3. aporeiter went mountain biking.

  January 26, 2021

  01:27
  20.4 mi
  14.1 mph
  225 ft
  300 ft
  weisweber likes this.
 4. aporeiter went mountain biking.

  January 13, 2021

  01:31
  20.5 mi
  13.4 mph
  375 ft
  425 ft
  weisweber likes this.
 5. aporeiter went mountain biking.

  January 11, 2021

  01:25
  20.3 mi
  14.3 mph
  250 ft
  350 ft
  weisweber likes this.
 6. aporeiter went cycling.

  November 23, 2020

  01:10
  21.6 mi
  18.4 mph
  125 ft
  150 ft
  Missis and weisweber like this.
 7. aporeiter went cycling.

  November 23, 2020

  01:11
  21.6 mi
  18.2 mph
  200 ft
  200 ft
  Karina and weisweber like this.
 8. aporeiter went cycling.

  November 8, 2020

  03:23
  62.5 mi
  18.5 mph
  525 ft
  525 ft
  Karina and weisweber like this.
 9. aporeiter went cycling.

  October 25, 2020

  02:32
  49.0 mi
  19.3 mph
  375 ft
  375 ft
  Karina likes this.
 10. aporeiter went cycling.

  October 22, 2020

  02:12
  42.4 mi
  19.2 mph
  475 ft
  450 ft
  Karina likes this.
 11. loading