Recent Activity

 1. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 20, 2019

  01:34
  20.4 mi
  12.9 mph
  675 ft
  775 ft
 2. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 19, 2019

  02:13
  25.4 mi
  11.5 mph
  1,625 ft
  1,525 ft
 3. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 18, 2019

 4. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 17, 2019

  01:11
  14.0 mi
  11.7 mph
  225 ft
  250 ft
 5. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 17, 2019

  01:38
  20.1 mi
  12.3 mph
  675 ft
  625 ft
 6. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 16, 2019

  03:37
  41.5 mi
  11.5 mph
  1,525 ft
  1,525 ft
 7. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 15, 2019

  03:45
  45.5 mi
  12.2 mph
  1,725 ft
  1,825 ft
 8. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 12, 2019

  02:33
  26.2 mi
  10.3 mph
  1,175 ft
  1,100 ft
 9. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 9, 2019

  02:49
  31.0 mi
  11.0 mph
  1,025 ft
  1,125 ft
 10. Frank Herbert went for a bike ride.

  September 1, 2019

  01:49
  19.9 mi
  11.0 mph
  350 ft
  400 ft

Frank Herbert’s Tour Stats

Distance1,394 mi
Time124:31 h