Recent Activity

 1. Tobias went mountain biking.

  September 15, 2019

  02:46
  36.9 mi
  13.4 mph
  1,725 ft
  1,800 ft
  Anja likes this.
 2. Tobias went mountain biking.

  October 4, 2018

  03:03
  31.8 mi
  10.5 mph
  3,125 ft
  3,150 ft
 3. Tobias planned a mountain bike ride.

  September 29, 2018

  04:38
  33.6 mi
  7.3 mph
  2,850 ft
  2,875 ft
 4. Tobias went mountain biking.

  September 17, 2018

  04:15
  40.3 mi
  9.5 mph
  3,225 ft
  3,375 ft
 5. Tobias went mountain biking.

  September 6, 2018

  02:51
  33.5 mi
  11.7 mph
  1,100 ft
  1,075 ft
  Anja likes this.
 6. Tobias went mountain biking.

  July 19, 2018

 7. Tobias went mountain biking.

  July 16, 2018

  03:10
  31.2 mi
  9.8 mph
  2,825 ft
  2,625 ft
 8. Tobias went mountain biking.

  June 10, 2018

  02:57
  33.8 mi
  11.4 mph
  2,900 ft
  2,900 ft
  Anja likes this.
 9. Tobias went mountain biking.

  June 3, 2018

  02:29
  24.7 mi
  10.0 mph
  3,300 ft
  3,300 ft
  Anja likes this.
 10. Tobias went mountain biking.

  May 26, 2018

  01:42
  19.1 mi
  11.3 mph
  2,350 ft
  2,500 ft

Tobias’ Tour Stats

Distance473 mi
Time42:01 h