Recent Activity

 1. Tobias Wirthensohn went mountain biking.

  2 days ago

  02:56
  26.6 mi
  9.1 mph
  3,125 ft
  3,150 ft
 2. Tobias Wirthensohn went mountain biking.

  4 days ago

  01:44
  16.0 mi
  9.2 mph
  1,500 ft
  1,425 ft
 3. Tobias Wirthensohn and 4 others went mountain biking.

  7 days ago

  02:42
  22.4 mi
  8.3 mph
  2,500 ft
  3,375 ft
  Lisa likes this.
 4. Oli and 3 others went mountain biking.

  7 days ago

  02:42
  23.2 mi
  8.6 mph
  2,250 ft
  3,150 ft
  Oli likes this.
 5. Tobias Wirthensohn and 4 others went mountain biking.

  July 4, 2020

  03:37
  25.3 mi
  7.0 mph
  12,125 ft
  13,975 ft
  Lisa and Oli like this.
 6. Oli and 2 others went mountain biking.

  July 4, 2020

  00:44
  5.97 mi
  8.2 mph
  50 ft
  4,000 ft
  Martin-S and Oli like this.
 7. Oli and 3 others went mountain biking.

  July 4, 2020

  00:23
  3.39 mi
  8.9 mph
  2,350 ft
  Hardy and Martin-S like this.
 8. Tobias Wirthensohn and 3 others went mountain biking.

  July 3, 2020

  01:53
  16.0 mi
  8.5 mph
  1,225 ft
  4,800 ft
  Hardy and Oli like this.
 9. Markus and 3 others went mountain biking.

  July 3, 2020

  01:58
  16.1 mi
  8.2 mph
  2,250 ft
  5,825 ft
  Fabian, Hardy and Oli like this.
 10. Oli and 3 others went mountain biking.

  July 3, 2020

  01:07
  5.89 mi
  5.2 mph
  1,125 ft
  925 ft
  Hardy likes this.

Tobias Wirthensohn’s Tour Stats

Distance953 mi
Time111:13 h