Recent Activity

 1. Matthias went mountain biking.

  06/17/2019

  01:57
  21.6 mi
  11.1 mph
  1,600 ft
  1,500 ft
 2. Matthias went mountain biking.

  05/10/2019

  01:00
  12.3 mi
  12.3 mph
  775 ft
  825 ft
 3. Matthias went mountain biking.

  05/05/2019

  02:19
  28.0 mi
  12.1 mph
  1,900 ft
  1,950 ft
  ASIX likes this.
 4. Matthias went for a bike ride.

  05/01/2019

  02:50
  23.9 mi
  8.5 mph
  2,600 ft
  2,500 ft
  ASIX likes this.
 5. Matthias went mountain biking.

  05/01/2019

  02:07
  23.8 mi
  11.2 mph
  1,450 ft
  1,425 ft
  ASIX likes this.
 6. Matthias went mountain biking.

  04/28/2019

  01:07
  15.4 mi
  13.7 mph
  1,525 ft
  1,450 ft
  ASIX likes this.

Matthias’ Tour Stats

Distance622 mi
Time58:06 h