AnSchaefer90

-

Followers

About AnSchaefer90
Distance travelled

143 mi

Time in motion

19:59 h

Recent Activity
 1. AnSchaefer90 went running.

  November 12, 2020

  00:58
  5.79 mi
  6.0 mph
  875 ft
  825 ft
 2. AnSchaefer90 went running.

  October 10, 2020

  00:56
  5.71 mi
  6.1 mph
  725 ft
  725 ft
 3. AnSchaefer90 went running.

  September 30, 2020

  00:32
  3.45 mi
  6.5 mph
  300 ft
  425 ft
 4. AnSchaefer90 went running.

  September 27, 2020

  00:54
  5.88 mi
  6.6 mph
  500 ft
  525 ft
 5. AnSchaefer90 went gravel riding.

  September 8, 2020

  03:05
  31.3 mi
  10.2 mph
  3,025 ft
  2,250 ft
 6. AnSchaefer90 went gravel riding.

  September 7, 2020

  04:28
  57.1 mi
  12.8 mph
  2,525 ft
  2,750 ft
 7. AnSchaefer90 went for a hike.

  November 25, 2018

  01:33
  6.13 mi
  4.0 mph
  1,125 ft
  1,150 ft
 8. AnSchaefer90 went for a hike.

  May 19, 2018

  03:17
  11.8 mi
  3.6 mph
  1,600 ft
  1,700 ft
 9. AnSchaefer90 planned a hike.

  February 23, 2018

 10. AnSchaefer90 went for a hike.

  October 3, 2015

  04:17
  15.6 mi
  3.6 mph
  1,675 ft
  1,625 ft