Recent Activity

 1. Tobias planned a mountain bike ride.

  04/06/2019

  04:10
  28.6 mi
  6.9 mph
  2,625 ft
  2,650 ft
  Tobias likes this.
 2. Tobias planned a mountain bike ride.

  04/04/2019

  06:51
  52.7 mi
  7.7 mph
  4,000 ft
  5,000 ft
 3. Tobias went mountain biking.

  08/13/2017

  01:57
  25.1 mi
  12.9 mph
  1,375 ft
  1,375 ft
  Schobär 😎 likes this.
 4. Tobias planned a mountain bike ride.

  08/10/2017

  05:11
  34.6 mi
  6.7 mph
  3,575 ft
  3,550 ft
  Schobär 😎 likes this.
 5. Tobias went mountain biking.

  08/04/2017

  01:15
  16.5 mi
  13.2 mph
  1,300 ft
  1,300 ft
  Stefan28 and Schobär 😎 like this.
 6. Tobias went mountain biking.

  07/31/2017

  Hagi31 likes this.
 7. Tobias went mountain biking.

  07/30/2017

  02:38
  22.3 mi
  8.4 mph
  1,825 ft
  1,850 ft
  Hagi31 likes this.
 8. Tobias went mountain biking.

  07/18/2017

  02:19
  21.4 mi
  9.2 mph
  2,025 ft
  2,000 ft
  Hagi31 likes this.
 9. Tobias went mountain biking.

  06/13/2017

  03:01
  31.6 mi
  10.5 mph
  3,600 ft
  3,575 ft
  Hagi31 likes this.
 10. Tobias went cycling.

  06/10/2017

  02:24
  40.5 mi
  16.9 mph
  2,275 ft
  2,275 ft
  Hagi31 likes this.

Tobias’ Tour Stats

Distance176 mi
Time15:07 h