komoot
 • Inspiratie
 • Routeplanner
 • Features

Data-privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je in meer detail uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer je komoot.com gebruikt en voor welk doel de gegevens worden gebruikt.

Contactgegevens en verantwoordelijke partij

Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

komoot GmbH
Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße 2
14473 Potsdam

Duitsland

Als je vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail via feedback@komoot.de.

Je kunt onze privacy protection officer contacteren op datenschutzbeauftragter@komoot.de.

Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Geautomatiseerde verzameling van data

Wanneer je onze website bezoekt, verzendt je apparaat om technische redenen automatisch gegevens. De volgende gegevens worden apart van andere gegevens die je ons mogelijk toestuurt opgeslagen:

 • Browsertype en versie
 • Besturingssysteem
 • URL van de verwijzer
 • URL van de gelade website
 • De latentie van de netwerkverbinding
 • Datum en tijd van het verzoek aan de server
 • Jouw IP-adres

We bewaren deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen, bijvoorbeeld om specifieke aanvallen op onze systemen te voorkomen en om aanvalspatronen te identificeren.
 • Het waarborgen van de goede werking van onze IT-systemen, bijvoorbeeld als er fouten optreden die we alleen kunnen verhelpen door het IP-adres op te slaan.
 • Om strafvervolging, veiligheid of juridische vervolging mogelijk te maken als er specifieke aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.

Je IP-adres wordt maar voor een periode van 90 dagen bewaard.

In dit geval vindt de verwerking plaats op basis van onze hierboven genoemde overheersende legitieme belangen (Art. 6, lid 1 f, van het AVG).

Registratiegegevens

Om alle functies van komoot te kunnen gebruiken moet je je registreren. Hiervoor dien je de volgende vereiste informatie te verstrekken:

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Daarnaast kun je ook op komoot inloggen met je Facebook- of Apple-account. In dit geval ontvangen we de volgende informatie van Facebook/Apple:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Profielfoto (alleen Facebook)
 • Een autorisatie token

Als je je aanmeldt via Facebook kun al je Facebook-vrienden die ook op komoot zitten via de zoekfunctie vinden tenzij je dit in je Facebook-instellingen anders hebt ingesteld. Na je aanmelding ontvang je een registratiemail om je komoot-account te activeren.

Komoot heeft je registratiegegevens om een gebruikersaccount voor je aan te maken. Dit wordt ook gebruikt om je account te activeren en beheren en om alle features op de website te gebruiken. Op deze manier ga je een (gratis) gebruikscontract aan waarmee je ons toestemming geeft om deze data op te slaan (volgens Art. 6 para 1 lid b AVG).

Om het contract te kunnen afsluiten, dien je ons deze gegevens te verstrekken. Je bent echter noch contractueel, noch wettelijk verplicht om het contract te sluiten en dus de gegevens te verstrekken.

Daarnaast kunt je als onderdeel van de registratie nog meer vrijwillige informatie verstrekken, bijvoorbeeld een profielfoto opslaan, anderen over jezelf vertellen of je favoriete sport aangeven. Deze informatie is vrijwillig en niet nodig om je te registreren. Houd er echter rekening mee dat deze informatie zichtbaar kan zijn voor andere komoot-gebruikers, afhankelijk van je instellingen. Je kunt zelf bepalen of je door andere gebruikers gevonden wilt worden. Wij verzamelen deze gegevens om je te kunnen voorzien van de bijbehorende functies van onze website, Art. 6 lid 1 b AVG.

Wanneer je inlogt op komoot, bewaren wij ook voor een korte periode je IP-adres om mogelijke aanvallen en massaal misbruik van logins op komoot (bijvoorbeeld zogenaamde brute force attacks) te kunnen detecteren en te voorkomen door tijdelijk toegang te krijgen tot deze IP Block adressen, indien nodig. De verwerking vindt plaats om de veiligheid van de verwerking volgens Art. 32 AVG en op basis van ons rechtmatige belang om onszelf te beschermen tegen misbruik van onze dienst (Art. 6 lid 1 f AVG). We slaan data maximaal 90 dagen op. Daarna wordt het geanonimiseerd.

Community-functionaliteit

Op komoot kun je communiceren met andere gebruikers, bijvoorbeeld door persoonlijke Highlights te publiceren, commentaar te geven, andere tips te geven of te discussiëren met andere gebruikers. Je kunt ook andere gebruikers volgen als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe berichten van hen.

Het gebruik van deze functies is uiteraard vrijwillig. Als je ze gebruikt, verzamelen we de gegevens die je hebt ingevoerd om ze toegankelijk te maken voor andere komoot-gebruikers in overeenstemming met je instellingen en de gebruikte functie.

Als je wilt kunnen we je ook per e-mail of pushmelding informeren als er nieuws is over je gepubliceerde berichten. Je ontvangt ook een e-mail of melding als je het veiligheidscontact van iemand anders bent. Je wordt in dat geval op de hoogte gesteld als de gebruiker waarvoor je een veiligheidscontact bent een Tour begint en Live Tracking ingeschakeld heeft. Je kunt in je instellingen instellen welke notificaties je ontvangt.

Je gegevens worden voor deze doeleinden verwerkt om je de functies in het kader van je gebruikerscontract te kunnen leveren (Art. 6 lid 1 b AVG).

Live Tracking

Als je Live Tracking, een feature van komoot Premium, gebruikt, worden je locatiegegevens met een regelmatig interval naar onze API gestuurd tijdens het opnemen van een Tour. Je kunt er ook voor kiezen om locatiegegevens te delen door een publiek toegankelijke link te sturen of door andere komoot-gebruikers als veiligheidscontacten aan te wijzen. Je veiligheidscontacten ontvangen een e-mail en een bericht op hun profiel zodra jij een nieuwe Tour start en Live Tracking ingeschakeld is. Je locatiegegevens worden na 28 dagen verwijderd.

Je gegevens worden voor de eerder genoemde doelen verwerkt om jou de functionaliteit te bieden die onderdeel is van je gebruikerscontract (Art. 6 para 1 lid b AVG)

Shop

Als je een Premium-abonnement of een cadeaubon koopt in onze shop, integreren we aanbieders van betaaldiensten om de betalingen te verwerken. Bij betaling met creditcard gebruiken we de betaaldienstaanbieder Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd., C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin, D01 H104, Ierland - "Stripe"). Je kunt het privacybeleid van Stripe vinden op: https://stripe.com/en-de/privacy

Je hebt ook de mogelijkheid om via PayPal te betalen. In dit geval wordt je betaling verwerkt door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie (“PayPal”), S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Je vindt het privacybeleid van PayPal op: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

We verzenden betalingsinformatie naar deze aanbieders van betaaldiensten om de betalingen voor de respectievelijke diensten te verwerken, artikel 6 (1) (b) AVG. De verdere verwerking van betalingsinformatie door de betalingsdienstaanbieders is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende betalingsdienstaanbieders. Raadpleeg hiervoor de gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders. De betreffende betalingsdienstaanbieder is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van je betalingsgegevens. Wij hebben daar geen toegang of invloed op.

Wij ontvangen van de betalingsdienstaanbieders alleen de informatie dat de betaling correct is verwerkt. We verwerken deze informatie samen met je naam om de door jou uitgevoerde transactie te voltooien. Als je een waardebon bij ons hebt gekocht, verwerken we ook je e-mailadres om je de waardeboncode te sturen. De rechtsgrond voor verwerking is art. 6 (1) (b) AVG.

Om het koopcontract te kunnen sluiten, ben je verplicht deze gegevens te verstrekken. Je bent echter noch contractueel noch wettelijk verplicht om het contract af te sluiten en dus de gegevens te verstrekken.

Vragen

Hulpvragen ingediend via ons helpcentrum (Zendesk)

Als je via ons helpcentrum contact met ons opneemt, verwerken we:

 • Je e-mailadres
 • De tijd en datum van je verzoek
 • Het onderwerp en de inhoud van je verzoek
 • Alle informatie in eventuele bijlagen die je hebt geüpload

Om je vragen via ons helpcentrum te verwerken, gebruiken we het Zendesk-klantenserviceplatform, een dienst die wordt aangeboden door Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103 ("Zendesk") (zie Art. 4 Nr. 8 , 28 AVG).

Je gegevens worden verwerkt in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom hebben we de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming met Zendesk gesloten, overeenkomstig artikel 46 (2) (c) AVG.

Directe vragen via onze contactgegevens

Als je ons via e-mail of op een andere manier (bijv. post) vragen stuurt, worden je gegevens verwerkt om de vraag te beantwoord. Dit omvat:

 • Je naam
 • De datum en tijd van je verzoek en de andere informatie die je in verband met je verzoek aan ons verstrekt hebt.

Afhankelijk van de manier waarop je contact met ons opneemt of de contactgegevens die je hebt verstrekt, verwerken we mogelijk ook:

 • Je e-mailadres
 • Je adres

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG) bij een snelle communicatie om de door jou gewenste uitwisseling te kunnen uitvoeren en om jouw verzoek naar behoren te kunnen verwerken. In het geval van vragen in verband met een bestaande of toekomstige contractuele relatie, wordt de verwerking uitgevoerd om de respectieve contractuele relatie te initiëren en uit te voeren, Art. 6 (1) (b) AVG. Daarnaast hebben we een legitiem belang bij het efficiënte beheer van onze klantrelaties, Art. 6 (1) (f) AVG.

Opslag van gegevens

Wij slaan verzoeken voor informatie over contracten of die van potentieel juridisch belang zijn op gedurende de algemene verjaringstermijn, d.w.z. drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin wij je verzoeken hebben ontvangen. Alle andere verzoeken bewaren wij gedurende een periode van 24 maanden. Daarna worden je verzoeken gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

De opslag vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang, de correcte documentatie van onze bedrijfsvoering en de bescherming van onze rechtsposities (art. 6 lid 1 lit. f AVG). In het geval van vragen over contracten, vindt de opslag plaats om de respectieve contractuele relatie te initiëren en uit te voeren (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) en, indien nodig, om wettelijke verplichtingen na te komen (Art. 6 Para.1 lit. c AVG).

Beloningsprogramma voor beveiligingsproblemen

Als je een kwetsbaarheid op onze website en in onze diensten hebt ontdekt en dit aan ons meldt, verwerken wij je contactgegevens en andere informatie die je hebt verstrekt om je melding te ontvangen en te verwerken en om jou, indien nodig, vragen te stellen. Als je melding is opgenomen in ons bounty-beloningsprogramma en je in aanmerking komt voor een beloning, hebben wij ook aanvullende informatie van je nodig om je de bijbehorende beloning te kunnen uitbetalen.

Wij wijzen je erop dat wij meldingen over kwetsbaarheden bij dienstverleners of derden aan hen kunnen doorsturen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) (f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het ontvangen en verwerken van je melding om de veiligheid en functionaliteit van onze website en diensten te waarborgen. Wij bewaren meldingen die mogelijk juridisch relevant zijn gedurende de algemene verjaringstermijn, d.w.z. drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin wij jouw melding hebben ontvangen. Alle andere meldingen bewaren wij gedurende een periode van 24 maanden. Daarna wordt je melding gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

De opslag vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang, de correcte documentatie van onze bedrijfsvoering en de vrijwaring van onze rechtsposities (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) en, indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 Para.1 lit. c AVG).

Nieuwsbrief

Als je je bij ons aanmeldt, informeren wij je ongeveer één keer per maand over nieuws over onze diensten op het komoot-platform.

In dit geval vindt het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens plaats vanwege ons rechtmatige belang bij het promoten van soortgelijke diensten als je gebruikersaccount bij komoot (Art. 6 lid. 1 f AVG, § 7 Para. 3 UWG).

Je kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken - ook bij de registratie - door het betreffende selectievakje te deactiveren of door in de betreffende e-mails op de link te klikken om je af te melden.

ReCAPTCHA

Wij gebruiken reCaptcha, een service van Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy Mountain View, California 94043, USA ("Google"), die is geïntegreerd in onze website en de zogenaamde Captchas laat zien - kleine taken die gemakkelijk op te lossen zijn voor mensen, maar voor machines moeilijk te beheren zijn. Deze Captcha's helpen ons om het automatisch aanmaken van gebruikersaccounts en daarmee spam, fraude en ander misbruik in onze gemeenschap te voorkomen.

Wij gebruiken reCaptcha, een service van Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy Mountain View, California 94043, USA ("Google"), die is geïntegreerd in onze website en de zogenaamde Captchas laat zien - kleine taken die gemakkelijk op te lossen zijn voor mensen, maar voor machines moeilijk te doen zijn. Deze Captcha's helpen ons om het automatisch aanmaken van gebruikersaccounts en daarmee spam, fraude en ander misbruik in onze gemeenschap te voorkomen.

Als je ons registratieformulier oproept, zal reCaptcha apparaat en eventueel persoonlijke gegevens van je verzamelen om te kunnen herkennen of je een menselijke gebruiker of een spambot bent.Deze gegevens omvatten informatie over je surfgedrag, inloggegevens, informatie over je browser en je IP-adres. Daarnaast maakt reCAPTCHA gebruik van cookies.

Let op: er is momenteel geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom houden we ons met Google aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46, par. 2 lit. C AVG.

Meer informatie vind je in Google's privacybeleid.

We gebruiken reCaptcha op basis van ons legitieme belang om onszelf te beschermen tegen spam, fraude tegen ons en onze gebruikers en ander misbruik door middel van automatisch aangemaakte accounts (Art. 6 lid 1 AVG).

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij slaan zogenaamde "cookies" op om bepaalde functies van onze website te kunnen aanbieden en om het gebruik van onze website te optimaliseren. "Cookies" zijn kleine bestanden die met behulp van je internetbrowser op je apparaat worden opgeslagen. Vergelijkbare technologieen zijn bijvoorbeeld pixels, scripten, lokale opslag of andere vergelijkbare technologieën voor het opslaan van informatie (hierna naar verwezen als “cookies”).

Noodzakelijke cookies

Wij plaatsen zonder jouw toestemming cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking en functionaliteit van de website en de bijbehorende diensten, in overeenstemming met artikel 25 paragraaf 2 nr. 2 van de wet inzake de regulering van gegevensbescherming en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatie en telemedia ("TTDSG "). Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat de website technisch toegankelijk en bruikbaar is. Daarnaast zorgen deze cookies voor essentiële en basisfunctionaliteiten van onze website en de bijbehorende diensten. Specifiek gebruiken wij cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de volgende functies:

 • Cookies die nodig zijn om bepaalde technische gegevens op te slaan tijdens je bezoek aan onze website en het gebruik van de bijbehorende diensten.
 • Cookies die bepalen of je bent ingelogd of nog steeds ingelogd bent. Daarnaast gebruiken wij cookies die de door jou gekozen taal en de door jou gewenste eenheden (mijlen of meters) opslaan.
 • Cookies die ervoor zorgen dat de door jou gemaakte cookie-instellingen correct worden opgeslagen.

Afhankelijk van de respectievelijke functie van deze cookies, worden deze cookies alleen opgeslagen voor de duur van je bezoek (sessiecookies) of voor een langere periode, bijv. totdat je actief uitlogt. Cookies voor het opslaan van jouw gekozen instellingen en de door jou gemaakte cookie-instellingen blijven opgeslagen tot het einde van de browsersessie.

Als persoonsgegevens uit deze cookies worden verwerkt, gebeurt dat om het volgende te garanderen:

 • Dat onze website en de aangeboden functies door u kunnen worden gebruikt. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang, Art. 6 Para. 1 lit. f AVG
 • Dat uw cookiekeuze, in het bijzonder uw al dan niet verleende toestemming voor het gebruik van cookies, correct wordt opgeslagen, Art. 6 Para. 1 lit. c AVG, § 25 TTDSG.

Cookies voor analysedoeleinden

Daarnaast gebruiken wij cookies om je gebruiksgedrag te analyseren en te evalueren in overeenstemming met artikel 25 (1) TTDSG. Dit gebeurt alleen op basis van jouw toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG).

Deze cookies worden gebruikt om online verkeer te meten en gedrag te analyseren. Ze verzamelen informatie over hoe je met onze website omgaat, welke pagina's je hebt bezocht en welke functies van onze website je hebt gebruikt. Je gebruiksgedrag kan worden getraceerd met behulp van een gebruikers-ID. Dit stelt ons in staat om het gebruik van onze website beter te begrijpen en dienovereenkomstig te optimaliseren.

Indien persoonsgegevens uit deze cookies worden verwerkt, geschiedt deze verwerking eveneens op basis van jouw toestemming.

Indien wij cookies gebruiken op basis van je toestemming (of de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming), kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken via de link "Privacy-instellingen". Je kunt je instellingen ook op elk moment wijzigen. Je vindt de link in de footer van de website. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van jouw toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd.

Deze cookies blijven maximaal twee jaar op jouw eindapparaat opgeslagen, tenzij je je toestemming intrekt voordat deze periode is verstreken.

Diensten in verband met de cookies die wij gebruiken voor analysedoeleinden

In dit gedeelte lichten wij de diensten die wij gebruiken in het kader van de cookies die wij gebruiken voor analysedoeleinden nader toe:

Google Analytics

Als je toestemming geeft, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google")).

​​Google Analytics verzamelt pseudonieme gegevens van jou over het gebruik van onze website, waaronder je verkorte IP-adres, en maakt gebruik van cookies. Deze gegevens (inclusief je verkorte e-mailadres) worden overgebracht naar servers v in de VS en deelt deze gegevens binnen de groep bedrijven en met andere derde partijen. Ook hier is het mogelijk dat gegevens naar de VS en andere derde landen worden verstuurd, waar geen adequaatheidsbesluit voor is van de Europese Commissie. In dit geval gebruikt Google de standaard contractuele clausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie in overeenstemming met Artikel 46 (2) (c) AVG.

Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen en om verdere analyses en evaluaties met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet te genereren. Google kan deze gegevens ook verbinden met andere gegevens over jou, zoals je zoekgeschiedenis, je persoonlijke account, het datagebruik van andere apparaten en andere gegevens die Google van jou heeft opgeslagen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is (autoriteiten) of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Je gegevens blijven voor 14 maanden bij Google Analytics opgeslagen. Na deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen nog geaggregeerde statistieken bijgehouden.

Voor meer informatie over hoe Google je gegevens gebruikt, zie Google's privacybeleid.

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door op "Privacy-instellingen" aan de onderkant van de pagina te klikken. De intrekking van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking op basis van je toestemming heeft plaatsgevonden.

Google Optimize

Als je toestemming geeft, gebruiken we Google Optimize, samen met Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren op basis van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerd hulpprogramma, zodat de bovenstaande verklaringen over Google Analytics van overeenkomstige toepassing zijn.

Voor meer informatie over hoe Google jouw gegevens gebruikt, zie het privacybeleid van Google.

Google Optimize wordt gebruikt op basis van jouw toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken door je cookie-instellingen hier aan te passen of door te klikken op "Privacy-instellingen" onderaan de pagina. De intrekking van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking op basis van jouw toestemming heeft plaatsgevonden.

Google Firebase

Wij gebruiken Google Firebase, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google als een verwerker (cf. Art 4 Nr. 8, 28 AVG).

Google Firebase biedt ons verschillende diensten aan om de functionaliteiten van onze website aan te bieden. Specifiek gebruiken wij de volgende diensten binnen het kader van Google Firebase:

Crash Rapportage

Google verzamelt voor ons statistische en technische gegevens over eventuele website crashes. Het is niet de bedoeling dat zij persoonlijke gegevens ontvangen. Mochten er echter wel persoonsgegevens worden opgenomen, dan verzamelen wij deze op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een foutloze werking van onze website en de mogelijkheid om problemen op te lossen (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f AVG).

Prestatiemonitoring

Google slaat niet-persoonlijke statistieken over de prestaties van onze website voor ons op, d.w.z. over de snelheid en eventuele vertragingen in het proces. Het is niet de bedoeling dat deze informatie persoonsgegevens bevat. Mochten er echter wel persoonsgegevens in zijn opgenomen, dan verzamelen wij deze op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een foutloze en op de behoefte afgestemde werking van onze website en de mogelijkheid om fouten op te sporen en te corrigeren (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG).

A/B-tests

Wij gebruiken de A/B-testfuncties van Google Firebase om innovaties te kunnen testen in het kader van de productontwikkeling van onze website. In het kader hiervan worden niet-persoonlijke statistische gegevens verzameld. Het gebruik is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO) om je apparaat aan te spreken en inhoud als test af te spelen, moeten technische gegevens via jouw eindapparaat worden verwerkt.

Sociale plugins

Als je wilt, kun je gebruik maken van sociale plugins om de inhoud van onze website te delen op sociale netwerken. We hebben een twee-klik-oplossing voorzien: als je inhoud wilt delen via zo'n plugin, moet je eerst op een pictogram van het betreffende sociale netwerk klikken. Deze klik ontgrendelt vervolgens de plug-in van het betreffende sociale netwerk voor de toekomst.

Pas dan worden verschillende gegevens naar het betreffende sociale netwerk gestuurd. Dit kan onder meer het volgende bevatten:

 • URL van de website waarop je je bevind
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL van de website die je eerder hebt bezocht ("verwijzer")
 • Datum en tijdstip van het bezoek aan de website
 • Je IP-adres

Je kunt je toestemming intrekken door op "Privacy-instellingen" onderaan de pagina te klikken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van jouw toestemming tot het moment waarop je deze introk.

Als je tijdens je bezoek aan onze site bent ingelogd op het betreffende sociale netwerk, is het niet uitgesloten dat de aanbieder het bezoek aan je account toewijst. Als je de plugin-functies gebruikt (bijv. het aanklikken van de "Like"-knop, het achterlaten van een reactie), wordt deze informatie ook rechtstreeks door je browser naar het betreffende sociale netwerk gestuurd en daar eventueel opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de netwerken zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van het betreffende sociale netwerk.

NewRelic

We gebruiken NewRelic, een dienst van NewRelic, Inc. 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105 ("NewRelic"), die we gebruiken als processor. Dit stelt ons in staat om de goede werking van onze website te controleren, fouten te herkennen en deze snel te verhelpen. NewRelic verzamelt je IP-adres en bepaalt bij benadering de geografische regio waarin je je bevindt, zodat we kunnen herkennen of onze website in bepaalde regio's (bijv. door netwerkproblemen) niet goed werkt. Na het toewijzen van de regio wordt je IP-adres door NewRelic verwijderd. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt. Deze verwerking is noodzakelijk om de goede werking van onze contractuele diensten te verzekeren (Art. 6 lid 1 b AVG) en om ons legitieme belang bij een goede en veilige werking van onze website te vrijwaren (Art. 6 lid 1 f AVG).

De verwerking gebeurt door NewRelic in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom houden we ons met NewRelic aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46, par. 2 lit. C AVG.

Survicate

We gebruiken Survicate, een service van Survicate SP. z OO, 8 Zamiany St LU 2, 02-7876 Warschau, Polen ("Survicate"). Met Survicate voeren we af en toe enquêtes uit onder onze gebruikers om uit te vinden wat we kunnen verbeteren. Wij vragen geen persoonlijke gegevens en deelname is uiteraard vrijwillig. Voor zover persoonlijke gegevens aan Survicate kunnen worden doorgegeven door de integratie van Survicate (bijv. je IP-adres), hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen met Survicate gesloten en is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een goed verloop van een enquête via onze website (Art. 6 lid 1 f AVG).

Je kunt je toestemming intrekken door de instellingen hier aan te passen of door op "Privacy-instellingen" onder aan de pagina te klikken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van jouw toestemming tot het moment waarop je deze introk.

Geïntegreerde content van derden

We hebben ook inhoud van derden op onze website opgenomen. Deze inhoud wordt van de servers van de respectievelijke aanbieders geladen, zodat je eindapparaat bepaalde technisch noodzakelijke gegevens aan de derde aanbieder doorgeeft. In het bijzonder is het niet uitgesloten dat deze aanbieders kennis nemen van het aan jou toegewezen IP-adres. Voor zover er persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van de gegevensbeschermingsverklaringen van de desbetreffende externe aanbieders. De integratie door ons vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, om onze gebruikers de juiste inhoud en functionaliteiten te kunnen bieden en om onze website economisch te kunnen exploiteren, evenals het feit dat jouw legitieme belangen niet prevaleren, Art. 6 lid 1 f AVG. Wij hebben de volgende inhoud van derden opgenomen:

Google Maps

Om Google Street View in onze kaarten te activeren, integreren wij Google Maps, een dienst voor gebruikers in de EU van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die voor andere gebruikers wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy Mountain View, Californië 94043, VS ("Google") voor de weergave van kaarten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom houden we ons met Google aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46, par. 2 lit. C AVG.

Je vindt Google’s privacybeleid hier.

YouTube

We gebruiken YouTube video's. YouTube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy Mountain View, Californië 94043, VS, voor gebruikers uit de EU van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom houden we ons met Google aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46, par. 2 lit C AVG.

Je vindt hun privacybeleid hier.

Vimeo

We integreren video's van Vimeo. Vimeo is een dienst van Vimeo Inc., Attentie: Juridische afdeling, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Daarom houden we ons met Vimeo aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46, par. 2 lit. C AVG.

Je vindt hun privacybeleid hier.

Webhoster

Wij beheren onze website op de servers van onze webhost Amazon Web Service EMEA Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, die namens ons persoonsgegevens verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats binnen de Europese Unie.

Sollicitaties

Wanneer je bij komoot solliciteert, verwerken wij het volgende:

 • Je naam
 • Je e-mailadres
 • Je sollicitatiedocumenten, inclusief alle aanvullende informatie die je bij je sollicitatie voegt
 • Alle aanvullende content die je uploadt naar ons sollicitatie portaal

Als je onze sollicitatieprocedure doorloopt, worden ook andere persoonsgegevens verwerkt, vooral in het kader van de challenges en als we aantekeningen maken of vragen voor je hebben tijdens een sollicitatiegesprek. We behouden ons ook het recht voor om professionele informatie die je hebt gepubliceerd of die je beschikbaar stelt op professionele netwerken, kruiselings te controleren, voor zover dit nodig is om je sollicitatie te verwerken. Meer informatie over het sollicitatieproces vind je op: Hoe werkt ons wervingsproces? | komoot.

Je persoonsgegevens worden verwerkt om je sollicitatie te behandelen of om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. Je gegevens in verband met je sollicitatie worden alleen toegankelijk gemaakt voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de sollicitatie binnen ons bedrijf. De gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrond van § 26 lid 1, 3 BDSG.

Daarnaast verwerken wij ook informatie over de manier waarop je bekend bent geraakt met komoot. Wij verwerken deze informatie om het bereik van onze wervingsacties beter te kunnen evalueren en optimaliseren. Dit is ook in ons legitiem belang, Art. 6 Para. 1 lit. f AVG.

Je bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om je sollicitatie te ontvangen en te verwerken, is echter noodzakelijk voor zowel deze ontvangst en verwerking van je sollicitatie als voor het besluit om een arbeidsrelatie met jou aan te gaan. Als je ons in verband met jouw sollicitatie niet de nodige persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij je sollicitatie niet in aanmerking nemen.

Als wij je helaas geen functie kunnen aanbieden, worden je sollicitatiedocumenten in de regel tot 4 maanden na het einde van de desbetreffende sollicitatieprocedure bewaard om eventuele vragen in verband met je sollicitatie te kunnen beantwoorden. Verdere opslag kan plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bewijs, in het bijzonder voor het verdedigen tegen, het doen gelden van of het afdwingen van aanspraken (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Voor het overige slaan wij de gegevens van sollicitanten alleen op als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG). Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst. Je kunt hiervoor de bovenstaande contactgegevens gebruiken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor de verwerking die tot je herroeping heeft plaatsgevonden.

Voor het ontvangen en verwerken van sollicitaties maken wij gebruik van het Workable-platform, een dienst die wordt aangeboden door Workable Software Limited, 5 Golden Square, 5th Floor, London, W1F 9BS, Verenigd Koninkrijk ("Workable"). Als onze verwerker verwerkt Workable je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies (cf. Art. 4 Nr. 8, 28 AVG). Voor het Verenigd Koninkrijk is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in overeenstemming met Art. 45 (1) AVG, volgens welke het Verenigd Koninkrijk een passend beschermingsniveau biedt.

Onze aanwezigheid op sociale media

Algemene informatie

Wij beheren pagina's of profielen op verschillende socialemediaplatforms. In deze context vindt de hieronder beschreven verwerking van persoonsgegevens plaats.

Als je via onze social media-pagina's of onze berichten contact met ons hebt, verzamelen en verwerken wij de door jou verstrekte gegevens, waaronder je gebruikersnaam en je profielfoto (indien van toepassing). De betreffende verwerking vindt regelmatig plaats op basis van ons legitieme belang om de betreffende functies beschikbaar te stellen op onze social media pagina's (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) en, indien nodig, op basis van jouw toestemming aan de exploitant van het betreffende netwerk (Art . 6 (1) (a) AVG) of jouw contractuele relatie met de exploitant (Art. 6 (1) (b) AVG). Houd er ook rekening mee dat deze inhoud zal worden gepubliceerd op onze relevante socialemediapagina's volgens jouw accountinstellingen en voor iedereen wereldwijd toegankelijk kan zijn.

Verdere gegevensverwerking door ons kan worden uitgevoerd om vragen of berichten te kunnen ontvangen en verwerken via onze social media pagina's (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG).

Geüploade inhoud kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Als je wilt dat wij door jou op onze social media-pagina's geüploade inhoud verwijderen, stuur ons dan een e-mail met je verzoek naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens.

Daarnaast verzamelen en verwerken de respectievelijke exploitanten persoonsgegevens van jou onder hun eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming wanneer je onze social media-pagina's bezoekt en/of interactie hebt met deze pagina's of onze bijdragen. Dit geldt in het bijzonder wanneer je geregistreerd of ingelogd bent bij het desbetreffende socialemedianetwerk. Zelfs als je niet bent aangemeld bij een socialemedianetwerk, verzamelen de exploitanten bepaalde persoonsgegevens wanneer je de site bezoekt, zoals unieke identificatoren die zijn gekoppeld aan je browser of je apparaat. Wij wijzen je erop dat deze gegevens op verschillende platforms en diensten kunnen worden samengevoegd indien deze door dezelfde exploitant worden beheerd. Meer informatie kun je vinden in de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve exploitanten, waarnaar wij hieronder verwijzen.

Concreet zijn wij op de volgende sociale mediaplatformen aanwezig::

Facebook Fanpage

Je kunt ons ook vinden op Facebook op https://www.facebook.com/komoot.

Voor gebruikers buiten de VS en Canada wordt Facebook geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor gebruikers in de VS en Canada wordt Facebook geëxploiteerd door Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 9402, VS.

Zelfs als je niet bij Facebook bent geregistreerd en onze Facebook-fanpagina bezoekt, kan Meta Platforms jouw pseudonieme gebruiksgegevens verzamelen. Je kunt meer informatie vinden in het gegevensbeleid van Meta Platforms op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ en op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. In het gegevensbeleid vindt je ook informatie over de instellingsopties voor je Facebook-account.

Meta Platforms kan je gegevens delen binnen bedrijve in de Meta groep en met andere derde partijen. Dit kan leiden tot een doorgifte van persoonsgegevens naar de VS en andere derde landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat. In dit geval zal Facebook Ierland de standaard contractuele clausules gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 46(2)(c) AVG. Je kunt ook het gegevensbeleid van Meta Platforms raadplegen voor meer informatie.

Daarnaast zijn wij, samen met Meta Platforms Ireland Limited, verantwoordelijk voor de verwerking van zogenaamde Insights-gegevens wanneer je onze Facebook-fanpagina bezoekt. Met behulp van deze gegevens analyseert Meta Platforms Ireland Limited het gedrag op onze Facebook-fanpagina en stelt deze gegevens in anonieme vorm aan ons ter beschikking. Daartoe hebben wij een gezamenlijke gegevensbeheerovereenkomst gesloten met Meta Platforms Ireland Limited, die je hier kunt bekijken. Meta Platforms Ireland Limited neemt onder andere de primaire verantwoordelijkheid op zich onder de AVG voor de verwerking van Insights-gegevens en om alle verplichtingen na te komen volgens alle AVG-regelgeving met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens. De verwerking dient onze legitieme economische belangen bij de optimalisatie en het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze Facebook-fanpagina, Art. 6 Para. 1 lit f. AVG. Daarnaast vestigen wij je aandacht op het volgende:

Als je als geregistreerde Facebook-gebruiker onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Meta Platforms Ireland Limited persoonlijke gegevens van jou. Als je niet geregistreerd bent op Facebook en de Facebook-pagina bezoekt, kan Meta Platforms pseudonieme gebruiksgegevens van jou verzamelen.

De volgende informatie wordt verzameld door Meta Platforms::

 • Het bekijken van een pagina, post of video van een pagina
 • Het aanmelden of afmelden vanaf een pagina
  • Het "leuk" of "niet-meer-leuk" vinden van een pagina of bericht
  • Het aanbevelen van een pagina in een bericht of reactie
 • Het delen van of reageren op een paginapost (met inbegrip van het type reactie)
 • Het verbergen van een pagina of rapporteren als spam
 • Vanaf een andere pagina op Facebook klikken of vanaf een website buiten Facebook op een link die naar de pagina leidt klikken.
 • Het bewegen van de cursor over de naam of de profielfoto van een pagina om een voorbeeld van de pagina-inhoud te zien
 • Het klikken op de website, telefoonnummer, "plan route" knop of een andere knop op een pagina.
 • Informatie over of je bent ingelogd met een computer of een mobiel apparaat tijdens een bezoek aan of interactie met een pagina of de inhoud ervan.

Je kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van Meta. Dit omvat ook meer informatie over hoe Meta Platforms je gegevens gebruikt wanneer je onze Facebook-pagina leuk vindt. Meta's privacybeleid: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Verstrekking van je gegevens

Je bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken; bovendien is de verstrekking van je persoonsgegevens - tenzij uitdrukkelijk vermeld in de voornoemde clausules - niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst.

Het verstrekken van je persoonsgegevens is echter tot op zekere hoogte noodzakelijk, zodat wij je de functies op onze website kunnen aanbieden. In het bijzonder is het verstrekken van je gegevens noodzakelijk om:

 • Effectief gebruik te maken van de community-functies
 • Jou aan ons gerichte verzoeken/berichten te verwerken

Indien het noodzakelijk is om je gegevens te verstrekken, zullen wij je hierop wijzen bij het invoeren van de gegevens door dit als een verplicht veld te markeren. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig. In het geval van verplichte gegevens betekent het niet verstrekken van deze gegevens dat wij je de betreffende functies van onze website niet kunnen bieden en je aanvragen of meldingen niet kunnen ontvangen en verwerken.

In andere gevallen kan niet-verstrekking betekenen dat wij de betreffende functies niet of niet in de gebruikelijke mate ter beschikking stellen of dat wij je aanvragen en meldingen slechts in beperkte mate kunnen verwerken.

Doorgeven van je gegevens

Je gegevens worden alleen doorgegeven zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring, en wel in de volgende mate:

 • Als het nodig is om het illegale gebruik van onze website en diensten op te helderen of voor gerechtelijke vervolging, worden persoonsgegevens doorgegeven aan externe adviseurs (bijv. advocaten), de rechtshandhavingsinstanties en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig of onrechtmatig gedrag. Een overdracht kan ook plaatsvinden indien dit dient om vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit gaat om strafvervolgingsautoriteiten, autoriteiten die administratieve overtredingen vervolgen waaraan boetes zijn verbonden en de financiële autoriteiten.

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens ook worden doorgegeven indien wij worden blootgesteld aan andere vorderingen van derden, die informatie over jouw gegevens kunnen bevatten.

Deze gegevens worden doorgegeven op basis van ons gerechtvaardigd belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG of op basis van een wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), AVG.

 • Voor het leveren van de diensten doen wij een beroep op contractueel verbonden derde ondernemingen en externe dienstverleners, zogenaamde verwerkers (vgl. art. 4 nr. 8, 28 AVG). In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens aan deze verwerkers doorgegeven om hen in staat te stellen verdere verwerkingen uit te voeren. Deze verwerkers verwerken persoonsgegevens namens ons en zijn strikt gebonden aan instructies.

Naast de reeds in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verwerkingspartijen maken wij ook gebruik van de volgende categorieën verwerkers:

* IT-dienstverleners
* Cloud dienstverleners
* Software dienstverleners
 • In het kader van administratieve processen en de organisatie van onze activiteiten, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals archivering), maken wij je gegevens bekend of geven wij ze door aan financiële administraties en consultants. Daartoe behoren belastingadviseurs of accountants, alsmede andere honoraria-kantoren en betalingsdienstaanbieders.

Deze gegevens worden doorgegeven op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten te handhaven, onze taken uit te voeren, vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (volgens Art. 6 (1) lit. f AVG) of op basis van een wettelijke verplichting (volgens Art. 6 Paragraaf 1 lit. c AVG).

 • In het kader van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van onze onderneming veranderen als gevolg van een wijziging van de rechtsvorm, oprichting, overname of verkoop van dochterondernemingen, onderdelen van ondernemingen of onderdelen. Bij dergelijke transacties worden gebruikersgegevens gedeeld met het deel van de overdragende onderneming. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in de hierboven beschreven mate, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

De overdracht van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een rechtmatig belang hebben om de vorm van onze onderneming aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), in zogenaamde derde landen, of dragen gegevens over aan ontvangers in deze derde landen.

Hieronder vallen ook de Verenigde Staten. Wij wijzen je erop dat er momenteel geen besluit van de Europese Commissie is dat deze derde landen over het algemeen een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Met name voor de VS is er momenteel geen overeenkomstige adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie.

Voor zover jouw persoonsgegevens buiten de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven gevallen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte, geven wij je gegevens door aan derde landen waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat in overeenstemming met artikel 45 (1) AVG.

Als een dergelijk adequaatheidsbesluit bestaat, gebruiken we de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 46 (2) (c) AVG bij het structureren van de contractuele relaties met ontvangers in derde landen. Je kunt een overeenkomstig exemplaar van deze modelcontractbepalingen alsmede informatie over de aanvullende maatregelen die wij hebben genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, aanvragen via de onder punt 1 vermelde contactgegevens.

Geautomatiseerde individuele beslissingen of maatregelen voor het opstellen van profielen

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde verwerking om een beslissing te nemen of een profiel op te stellen.

Verwijdering van je gegevens

Tenzij anders vermeld, zullen wij je persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. In de regel bewaren wij je persoonlijke gegevens voor de duur van het gebruik of de contractuele relatie via de website plus een periode van 30 dagen waarin wij na de verwijdering reservekopieën bewaren. Wij bewaren je gegevens ook als wij daartoe om juridische redenen verplicht zijn of als de gegevens nodig zijn voor strafvervolging of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van juridische claims.

Als je jouw gebruikersaccount verwijdert, wordt je profiel volledig en permanent verwijderd. Wij bewaren echter reservekopieën van je gegevens gedurende een periode van 30 dagen voordat deze definitief worden verwijderd, op voorwaarde dat deze gegevens niet meer nodig zijn voor juridische redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om juridische claims te beveiligen, te doen gelden of af te dwingen.

Wij bewaren je gegevens ook om de volgende redenen:

 • Als wij daartoe om wettelijke redenen verplicht zijn, artikel 6 (1) (c) AVG. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan, bewaren wij je gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Wettelijke bewaarplichten kunnen met name voortvloeien uit de bewaartermijnen van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) of het belastingwetboek (AO). De bewaartermijn volgens deze voorschriften bedraagt gewoonlijk tussen 6 en 10 jaar vanaf het einde van het jaar waarin het desbetreffende proces werd afgesloten.
 • Indien de gegevens voor een langere periode nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f AVG. De opslag vindt dan plaats totdat het desbetreffende proces is voltooid plus de wettelijke verjaringstermijn.

Als gegevens om wettelijke redenen moeten worden opgeslagen, wordt de verwerking beperkt. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

Jouw rechten als betrokkene

Met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens beschik je over de hieronder beschreven rechten. Om je rechten te doen gelden, kun j een aanvraag indienen per post of per e-mail op het in punt 1 vermelde adres.

Recht op informatie

Je hebt te allen tijde het recht om op verzoek informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het kader en onder de voorwaarden van Art. 15 AVG en § 34 BDSG. Hiervoor kun je een aanvraag indienen per post of per e-mail op bovenstaand adres.

Recht op correctie van onjuiste gegevens

Je hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren als deze onjuist zijn. Neem hiervoor contact op met de hierboven vermelde contactadressen.

Recht op annulering

Je hebt het recht, onder de voorwaarden beschreven in Art. 17 AVG en § 35 BDSG, om te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen. Deze voorwaarden voorzien in het bijzonder in een recht van verwijdering indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, alsmede in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaarschrift of de verplichting om ze te verwijderen volgens het EU-recht of het recht van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Voor de periode van opslag van de gegevens, zie ook punt 25 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met Art. 18 AVG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met Art. 20 AVG. Om je bovenstaand recht te doen gelden, kun je contact opnemen met het bovenstaande adres.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie op basis van Art. 6 lid 1. Je recht van bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking noodzakelijk is voor de stelling en de uitoefening van of het verweer tegen wettelijke aanspraken (art. 21 lid 1 AVG).

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, heb je het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Na je bezwaar zullen wij de verwerking stoppen.

Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, kun je de in punt 1 hierboven vermelde contactadressen gebruiken om je bovengenoemde recht te doen gelden.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om in geval van klachten contact op te nemen met een toezichthoudende instantie van jouw keuze.

Gegevensverwerking bij de uitoefening van jouw rechten

Tot slot willen wij erop wijzen dat wij de door jou doorgegeven persoonsgegevens bij de uitoefening van je rechten overeenkomstig artikel 7 (3) zin 1 AVG en de artikelen 15 tot en met 22 AVG verwerken om deze rechten uit te oefenen en om hiervan bewijs te leveren en, indien nodig, rechtsposities te verdedigen. De verwerking van ujew gegevens om te voldoen aan je rechten als betrokkene is gebaseerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (c) AVG in combinatie met Art. 15 tot 22 AVG en § 34 (2) BDSG. Voor zover wij de persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de juridische verdediging, is dit ook ons gerechtvaardigd belang, Art. 6 Para. 1 lit. f AVG.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat alle persoonsgegevens in verband met verzoeken tot uitoefening van je rechten om te voldoen aan de wettelijke documentatieverplichtingen conform GDPR (en in het bijzonder om de tijdige beantwoording van je verzoek aan te tonen) worden opgeslagen voor de duur van de reguliere verjaringstermijn van drie jaar, te beginnen met het einde van het jaar waarin je verzoek definitief door ons is verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de opslag is Art. 6 (1) (f) AVG. Het is in ons legitiem belang om het voornoemde bewijs te leveren en te documenteren.

Deze persoonsgegevens worden geblokkeerd en zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Dit is ook in ons gerechtvaardigd belang, volgens art. 6 Para. 1 lit. f AVG.

Je bent contractueel noch wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken, maar wij kunnen weigeren om te voldoen aan je verzoek om je rechten als betrokkene uit te oefenen in overeenstemming met art. 12 Para 2 wanneer je de vereiste gegevens niet verstrekt.

Wijzigingen aan deze gegevensbeschermingsverklaring

De huidige versie van deze gegevensbeschermingsverklaring is altijd beschikbaar op https://www.komoot.nl/privacy.

Status per 2022-05-17