YC > GaoShan > Jinchuanxiang & back

03:01
28.0 mi
9.3 mph
2,575 ft
2,625 ft