Tour 11/15/15 - dog mountain

01:17
5.50 mi
4.3 mph
575 ft
575 ft