DAY 179 - Khiva > Mersin

07:14
106 km
14.7 km/h
590 m
570 m