DAY 176 - Urgench > Khiva

02:36
36.7 km
14.1 km/h
300 m
290 m