Hiking Tour to Laubeneck

Customize
Collapse
04:59
12.7 mi
3,175 ft
3,325 ft
Starting Point
0.79 mi
1.81 mi
2.48 mi
2.92 mi
3.50 mi
3.70 mi
3.73 mi
4.47 mi
5.53 mi
6.17 mi
9.25 mi
9.30 mi
9.46 mi
12.7 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    2.5 mph
  • Highest Point
    5,663 ft
  • Lowest Point
    2,963 ft
loading