Mountainbike-Tour

Customize
Collapse
02:19
20.7 mi
2,475 ft
2,450 ft
Starting Point
2.49 mi
3.14 mi
4.18 mi
4.19 mi
4.41 mi
9.44 mi
11.5 mi
12.0 mi
13.1 mi
13.9 mi
16.0 mi
16.1 mi
19.1 mi
19.2 mi
19.3 mi
19.3 mi
20.7 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    8.9 mph
  • Highest Point
    1,401 ft
  • Lowest Point
    497 ft
loading