Rodalben Felsen- Mountainbike-Tour 21.04.2021 20:42
Customize
Collapse
04:00
28.8 mi
2,050 ft
2,075 ft
Starting Point
2.16 mi
2.41 mi
2.41 mi
4.31 mi
5.36 mi
7.82 mi
10.6 mi
11.1 mi
12.2 mi
12.9 mi
12.9 mi
13.2 mi
13.9 mi
16.1 mi
16.9 mi
17.8 mi
18.2 mi
19.5 mi
20.0 mi
24.7 mi
25.9 mi
26.0 mi
26.0 mi
26.3 mi
27.6 mi
27.6 mi
28.8 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    7.2 mph
  • Highest Point
    1,378 ft
  • Lowest Point
    993 ft
loading