Mountainbike-Tour 05.08.2020 15:56
Customize
Collapse
03:19
34.1 mi
3,425 ft
3,400 ft
Starting Point
1.94 mi
7.17 mi
8.89 mi
11.5 mi
13.8 mi
14.5 mi
14.7 mi
15.1 mi
17.9 mi
17.9 mi
17.9 mi
28.9 mi
31.1 mi
32.2 mi
34.1 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    10.3 mph
  • Highest Point
    1,447 ft
  • Lowest Point
    486 ft
loading