Corona-Tour 2
Customize
Collapse
00:57
8.43 mi
350 ft
375 ft
Starting Point
1.15 mi
1.33 mi
2.77 mi
3.03 mi
3.07 mi
3.12 mi
3.50 mi
3.80 mi
4.24 mi
4.36 mi
4.61 mi
4.84 mi
4.96 mi
5.23 mi
5.47 mi
5.55 mi
8.43 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    8.9 mph
  • Highest Point
    401 ft
  • Lowest Point
    189 ft
loading