Discover

Fort bij Jutphaas

Fort bij Jutphaas

Road Cycling Highlight

Created by komoot users
Recommended by 16 out of 17 road cyclists

Tips

 • PeeWee

  Het verdedigingswerk verrees ten oosten van de Vaartsche Rijn omstreeks 1820, een periode waarin de Franse bezetting net was beëindigd en besloten was op diverse plaatsen de Hollandse Waterlinie te versterken. Er lagen twee gebastioneerde schansen aan weerszijden van de Overeindseweg op de plaats van het voormalige kasteel Plettenburg.

  Het fort kwam omstreeks 1846 tot stand door het samenvoegen van de twee schansen. Het heeft hierdoor een langgerekte vorm met een totale lengte van circa 330 meter. Er kwam een bomvrije wachthuis van baksteen met eigen gracht. Het had een cirkelsectorvormige vorm met in de frontmuur veel schietgaten voor kanonnen en handvuurwapenen. Het wachthuis bood logies aan 137 militairen. Bovengronds waren de slaapvertrekken met aan weerskanten een binnenplaats en vier opstelplaatsen voor geschut. Het dak met borstwering was bedoeld voor zware kanonnen.

  In 1871 werden dak en frontzijde van het wachthuis aangeaard. Het vrije schootsveld van de meeste vuurmonden in het wachthuis ging hierdoor verloren. Ter compensatie werden langs de wallen van het fort nieuwe opstelplaatsen voor geschut gemaakt. Verder werden hiervoor twee remises en twee magazijnen gebouwd. Aan de frontzijde kwamen nieuwe aarden wallen. Tevens werd een fortwachterswoning gebouwd, maar deze is ergens tussen 1925 en 1935 vervangen door een nieuwe dienstwoning.

  Het waren de laatste ingrijpende veranderingen op het fort. In 1872-1874 werd ten westen van het fort een nieuw inundatiekanaal gegraven en werd de functie grotendeels overgenomen door de Batterijen aan de Overeindseweg. Ongeveer 10 jaar later kwam ook het Merwedekanaal gereed waarmee het fort definitief in de tweede lijn kwam te liggen.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het Duitse leger het fort direct in bezit. Er kwam een zend- en ontvangststation van de Kriegsmarine voor de duikbotenoorlog. In 1943 bombardeerden de geallieerden het fort, waarna de Duitsers vertrokken.

  Na de oorlog werd het fort hersteld en door Defensie gebruikt tot 1951 als munitieopslag, met name voor vliegtuigbommen.

  Adres: Fort Jutphaas 3, 3439 LX Nieuwegein
  Openingstijden
  maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur
  woensdag van 08.30-20.00 uur
  De gemeente is gesloten op algemeen erkende feestdagen.

  Wikipedia

  • October 21, 2019

In the know? Log-in to add a tip for other adventurers!

Best Road Cycling Rides to Fort bij Jutphaas

Our Tour recommendations are based on thousands of activities completed by other people on komoot.

Location: Nieuwegein, Utrecht, The Netherlands

Information

 • Elevation0 m

Most Visited During

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Weather Forecast - Nieuwegein

Discover

Fort bij Jutphaas